Tin dự báo đêm 14 ngày 15/12/2022

1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, trời lạnh, đêm trời rét. Nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C. Độ ẩm từ 87 đến 93%. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 –...

Tin dự báo đêm 13 ngày 14/12/2022 (24 giờ tới)

I. Dự báo đêm 13 ngày 14/12/2022 (24 giờ tới) 1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, trời lạnh, đêm trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 21 độ C. Độ ẩm từ 87...

Tin dự báo đêm 12 ngày 13/12/2022 Tin dự báo

1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C. Độ ẩm từ 88...

Tin dự báo đêm 10 ngày 11/12/2022

1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C. Độ ẩm từ 83 đến 97%. Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. 2. Thành phố Hội An: Nhiều...

Dự báo đêm 09 ngày 10/12/2022 (24 giờ tới)

I. Dự báo đêm 09 ngày 10/12/2022 (24 giờ tới) 1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C. Độ ẩm từ 83 đến 97%. Gió Đông Bắc cấp...

Tin dự báo đêm 01 ngày 02/12/2022

1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C. Độ ẩm từ 80 đến 97%. Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4. 2. Thành...

Tin dự báo đêm 29 ngày 30/11/2022

1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C. Độ ẩm từ 64 đến 98%. Gió Đông đến Đông...

Tin dự báo đêm 27 ngày 28/11/2022

1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C. Độ ẩm từ 86 đến 98%. Gió Đông đến Đông Nam cấp...

Tin dự báo đêm 22 ngày 23/11/2022

1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C. Độ ẩm từ 82 đến 97%. Gió Đông đến...

Bản tin dự báo thời tiết chiều ngày 21/11

I. Dự báo đêm 21 ngày 22/11/2022 (24 giờ tới) 1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C. Độ ẩm từ 82 đến 97%. Gió Đông đến...